Privacy Policy

RH Productions, RH Publishing & LeesMijnVerhaal

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom verschaffen wij bij RH Productions, RH Publishing en LeesMijnVerhaal (‘’Ons’’ of ‘’onze’’ of ‘’wij’’ of ‘’RHP”) een uitgebreide Privacyverklaring om ons privacybeleid bij u bekend te maken. De verklaring gaat over de verzameling van-, het gebruik- en mededeling van uw gegevens. Deze ontvangen wij wanneer u onze websites gebruikt of bezoekt, of gebruik maakt van onze diensten of producten.

Wanneer u onze diensten gebruikt, gaat u akkoord met dit privacybeleid. U besluit op dat moment om ons te vertrouwen met uw gegevens. Als u niet akkoord bent met dit privacybeleid, kunt u geen gebruik maken van onze services, websites of producten. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken, dan staat u toe dat deze worden verzameld en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid. Vanzelfsprekend mag u altijd bezwaar aantekenen, vragen stellen of suggesties doen.

In de privacyverklaring wordt uitgelegd:

  • Welke gegevens wij verzamelen en waarom wij die verzamelen.
  • Wie er toegang heeft tot uw gegevens en hoe wij uw gegevens gebruiken en beveiligen.
  • De keuzemogelijkheden die wij u bieden, waaronder bijvoorbeeld het recht op informatie.

Wij hebben geprobeerd om het beleid zo eenvoudig mogelijk te maken, maar mocht u bij lastige termen niet volledig begrijpen wat wij bedoelen, schroom dan niet om contact op te nemen. De manieren waarop u dit kan doen worden later in het beleid omschreven. Privacy is een belangrijke kwestie en we hopen dat u de tijd wilt nemen om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wie zijn wij

RH Productions (Trasmolenstraat 4, 1333CX Almere) is een bedrijf met als kernwaarden openheid en gelijkwaardigheid. Wij geloven in de kracht van samenwerken. Om de samenwerking met onze klanten zo soepel mogelijk te laten verlopen schenken wij graag aandacht aan de rechten van beide partijen in de samenwerking.

Gelieve nota te nemen dat deze privacyverklaring geldt voor de volgende websites en door deze organisaties geleverde producten en/of diensten:

  • RH Publishing.nl (RH Productions)
  • Leesmijnverhaal.nl (RH Productions)

Deze websites en hun diensten zijn verbonden aan elkaar en delen vrijwel alle (persoons)gegevens. De verklaring is van toepassing op de websites, diensten en toepassingen die onder onze ‘’Diensten’’ vallen en is niet van toepassing op websites, diensten en toepassingen van derden, zelfs niet als deze toegankelijk zijn via onze Diensten.

Deze privacyverklaring is geen contract of overeenkomst in welke vorm dan ook. Het doel van de verklaring is om de rechten van beide partijen in kaart te brengen en u te informeren over hoe wij uw gegevens verwerken.

Informatieverzameling

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Cookies

Op bepaalde pagina’s gebruiken wij ‘cookies’ (kleine bestanden die op je harde schijf worden geplaatst) om het verkeer op onze websites te kunnen analyseren, inhoud en reclame te kunnen aanpassen aan persoonlijke behoeften, doeltreffendheid van promoties te meten en om vertrouwen en veiligheid te promoten. Het gebruik van cookies staat altijd aangegeven en er wordt nadrukkelijk om uw toestemming gevraagd voor het gebruik van deze technologie. Toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

Een aantal functies zijn echter enkel en alleen beschikbaar via het gebruik van cookies, let hier wel op. Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat u ingelogd kunt blijven. De meeste cookies zijn ‘sessiecookies’ (deze worden automatisch van uw harde schijf gewist na afloop van een sessie) en cookies ter ondersteuning van analytische werkzaamheden, zoals Google Analytics.

Laatstgenoemde type cookies (Google Analytics) wordt geplaatst door Google en dient als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze websites gebruiken. Op basis daarvan kunnen we onze websites vervolgens verbeteren. Het gaat hier niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op deze websites. Deze handelingen worden geanonimiseerd.

De meeste internetbrowsers aanvaarden automatisch cookies, maar u kunt uw instellingen veranderen of hulpmiddelen van derden gebruiken om cookies te weigeren of om u te vragen de cookies te aanvaarden voordat u de websites bezoekt. Wij informeren u dat sommige onderdelen van onze diensten mogelijk voor u niet zullen werken, indien u cookies uitschakelt. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of u kunt de instructies van uw browser raadplegen (met behulp van de Help-functie).

Logbestandsgegevens

Wanneer u onze services gebruikt of de inhoud bekijkt die door ons wordt geleverd, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld. Hieronder vallen bijvoorbeeld zoekopdrachten, IP-adres (Internet Protocol), type computer of telefoon, besturingssysteem en cookies waarmee uw browser kan worden geïdentificeerd.

Openbare registers

In een enkel geval raadplegen wij openbare registers en/of bronnen om achter contactgegevens van een persoon te komen. Zo kunnen wij contact opnemen. Het verwerken (opslaan) van deze gegevens gebeurd echter alleen als wij (er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat wij) toestemming hebben gekregen.

Verwerking & beveiliging

De meeste persoonsgegevens worden opgeslagen in onze CRM-systemen of beveiligde database. Deze verwerking vindt plaats op handmatige wijze. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde profilerings-systemen of andere vormen van kunstmatige intelligentie.

Gegevens die u aan ons levert

Voor enkele van onze services moet u zich bijvoorbeeld aanmelden met een account. Wanneer u dit doet, vragen wij om uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of creditcard.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Bij onze diensten en producten (verschilt per product of dienst) kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Naam, e-mailadres, adresgegevens en in sommige gevallen (afhankelijk van de gebruikte service) financiële gegevens, zoals creditcard- en bankrekeningnummers en bedrijfsgegevens. Hieronder vallen ook transactiegegevens, gebaseerd op uw activiteiten op onze websites (zoals aanbieden, kopen of verkopen). Daarop aansluitend worden verzend- en factureringsgegevens en andere informatie die worden opgegeven om een werk te kopen, of dienst af te nemen, dan wel te verkopen ook opgeslagen;
  • Gegevens in verband met interactie tot en op onze sites, services, inhoud en advertenties, evenals computer- en verbindingsgegevens, correspondentie via onze site, statistieken over paginabezoeken, verkeer van en naar de sites, advertentiegegevens, IP-adres en gebruikelijke webloggegevens;
  • Andere bijkomende informatie die u aan ons verstrekt.

Wij slaan dus géén bijzondere persoonsgegevens, zoals seksuele gerichtheid of politieke gezindheid, op. Dit is enkel toegestaan onder strikte voorwaarden, aan welke wij niet voldoen. Tevens hebben wij deze gegevens niet nodig om onze doelen te bereiken.

U mag er redelijkerwijs vanuit gaan dat de informatie die u ons vrijwillig geeft, wordt gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden. Hiernaar mag u altijd vragen, wij staan u graag te woord.

Deze gegevens slaan wij op om transacties, correspondentie of beheer van gegevens mogelijk te maken. In uitzonderlijke gevallen worden uw gegevens gebruikt voor marktonderzoek.

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden.

Om meer te lezen over uw rechten wordt u doorverwezen naar het kopje ‘ De rechten van de betrokkene ’.

HOELANG?

Wij zullen uw gegevens slechts opslaan zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. In aanvulling op de uitvoering van onze overeenkomst met u, omvat dit ook de realisatie van marketingdoeleinden en het onderhouden van klantrelaties. Wij zijn in enkele gevallen verplicht om uw persoonlijke gegevens, zo lang als vereist door de toepasselijke wetgeving, bij te houden. Dit kan verschillen van enkele minuten in het geval van telefonisch contact over een product of dienst, tot enkele jaren in het geval van verzamelde financiële gegevens voor wettelijke, fiscale verplichtingen.

Mocht u bezwaar hebben tegen de verwerking van de door u verstrekte gegevens of vermoedt u dat de organisatie uw gegevens langer beheert dan nodig, mag u dit altijd aantekenen bij de organisatie middels het opnemen van contact. Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar de paragraaf ‘ De rechten van de betrokkene’ onder het kopje ‘ De rol van de betrokkene’.

TOESTEMMING

Indien u ons via een van onze websites benadert, vragen we om uw persoonlijke identificeerbare gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Het verstrekken van persoonlijke gegevens op vrijwillige basis, om onze producten en diensten te gebruiken, betekent dat u toestemming aan ons geeft uw persoonlijke gegevens te mogen verzamelen, gebruiken en meedelen volgens dit privacybeleid.

Toestemming kan worden gegeven, door het ondertekenen van een document, door elektronisch of mondeling akkoord te gaan, of impliciet door vrijwillig Persoonlijke Gegevens mee te delen. Bepaalde diensten kunnen enkel worden aangeboden indien u ons Persoonlijke Gegevens verschaft. Indien u ervoor kiest om ons niet deze Persoonlijke Gegevens te verschaffen, kunnen wij u onze Diensten niet aanbieden.

U mag er redelijkerwijs van uitgaan dat wij uw gegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven. Voor het gebruik van uw gegevens voor andere doelen dan de voorbestemde doelen waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven zullen wij u eerst contacteren en vragen om toestemming.

Bepaalde diensten die wij leveren zijn niet gericht aan kinderen onder een bepaalde leeftijdsgrens. De meeste diensten die wij leveren zijn echter niet leeftijdsgebonden. Mochten wij constateren dat er gegevens zijn verzameld van een kind van onredelijke leeftijd – zonder toestemming van ouder of voogd -, zullen wij de nodige stappen ondernemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen uit onze informatiesystemen.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken gegevens die wij uit onze services verzamelen. Dit doen wij om deze services te kunnen leveren, te onderhouden, te innoveren en te beveiligen. Wij gebruiken de gegevens ook om voor uw gemak gepersonaliseerde inhoud te leveren. Wij beschrijven de precieze doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken hieronder:

  • Het verstrekken van informatie over de kenmerken van onze producten & diensten;
  • Het beantwoorden van vragen die u aan ons kan stellen, via o.a. contactformulieren, over onze producten en diensten;
  • Verwerken van bestellingen en het bieden van klantondersteuning;
  • Het beheren en optimaliseren van onze websites;
  • Het verzenden van nieuwsbrieven of direct-marketing berichten over onze producten en diensten, op voorwaarde dat u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
  • Andere doeleinden die op het moment van verzameling beschreven worden.

Hieronder worden enkele voorbeelden omschreven:

  • Als u contact opneemt met ons, dan leggen wij uw berichten en contactgegevens vast om u te helpen bij het oplossen van de problemen die u ondervindt. Zo kunnen wij ook (aankomende) wijzigingen en/of verbeteringen terugkoppelen.
  • Onze geautomatiseerde systemen analyseren uw inhoud om voor u relevante productfuncties te leveren, zoals gepersonaliseerde advertenties, aangepaste zoekresultaten, spam- en malwaredetectie.
  • Als u een bestelling plaatst dan slaan wij de door u in het orderformulier ingevulde gegevens op, zodat u bij de volgende bestelling niet dezelfde gegevens hoeft in te vullen.

Uw gegevens zijn noodzakelijk voor de realisatie van de hierboven omschreven doeleinden. Hiertoe kent men in bepaalde situaties direct-marketing toe als gerechtvaardigd belang. Gegevens die hiervoor niet noodzakelijk zijn zullen wel worden opgeslagen, maar worden alleen geraadpleegd indien wij (opnieuw) contact willen opnemen met u. Gegevens die gevoelig zijn, de zogenaamde categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’, zullen indien niet absoluut noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering zo snel als mogelijk worden verwijderd. Dit type gegeven hebben wij immers niet nodig voor onze bedrijfsvoering.

Het verwerken van uw gegevens doen wij veelal op basis van noodzakelijkheid tot uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Hierbij valt te denken aan de noodzakelijkheid voor een adres, om aan onze verplichtingen te voldoen van de koopovereenkomst bij een van onze webshops. Immers, zonder adres kunnen wij uw product niet leveren. In sommige gevallen, voornamelijk met financiële gegevens, worden gegevens verwerkt op basis van de noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Hierbij kunt u denken aan het bijhouden van gegevens in het kader van fiscale verplichtingen. In de andere gevallen verwerken wij op basis van toestemming.

Tevens gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken:

  • Om uitvoering te geven aan overeenkomsten die wij met u aangaan;
  • Om geschillen en andere problemen op te lossen en kosten te innen;
  • Om mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen en de naleving van onze gebruikersovereenkomst te verzekeren;
  • Om uw gegevens openbaar te maken indien wettelijk vereist, om te reageren op claims met betrekking tot een aanbieding of andere inhoud die de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen.’

WIE EN WANNEER?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan externe dienstverleners die hun diensten via onze sites of via samenwerkingen aanbieden. Deze partijen zullen alleen voor de noodzakelijkheid van onze bedrijfsvoering gegevens toegespeeld. Dit zal gebeuren op basis van de hiervoor omschreven grondslagen en belangen. Onze partners zijn o.a. software-verschaffende organisaties van de door ons gebruikte (management)systemen en clouddiensten. Te denken valt aan de webhost van onze webshops, de systeembeheerder van ons MIS-systeem en de maker van ons financiële verwerkingssysteem. Vanzelfsprekend hebben zij toegang tot de gegevens die wij opslaan in de door hun gemaakte systemen, wij spreken met hen echter wel af dat zij hier alleen in mogen op onze instructie. Wij leveren persoonlijke gegevens aan onze partners zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met zowel ons privacybeleid als de Algemene Verordening Persoonsgegevens én andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Contractuele dienstverleners bieden soms ook optionele diensten aan. Indien u hier gebruik van wilt maken dient u uw gegevens aan hen te bezorgen of toestemming te geven voor verzameling ervan. De samenwerking die u aangaat met deze optionele diensten worden geregeld door het privacybeleid van de derde partij. Wij kunnen u echter wel van dienst zijn door (een deel van) uw gegevens aan deze derde partij toe te spelen. Hiervoor moet u wel eerst toestemming geven.

Wij delen persoonlijke gegevens ook als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van politie, justitie of andere overheidsambtenaren naar aanleiding van een geverifieerd verzoek met betrekking tot een (strafrechtelijk) onderzoek of vermoedelijk illegale activiteit. Indien dit het geval is, zullen zij door ons worden geassisteerd via bekendmaking van uw gegevens die relevant zijn voor het onderzoek. Hieronder kunnen vallen: Uw naam, stad, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, de geschiedenis van uw gebruikersnaam, het IP-adres, klachten over fraude of inbreuk/schending van rechten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens openbaar moeten maken in andere situaties, zoals, maar niet beperkt tot, het voldoen aan wet- en regelgeving of verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of een dagvaarding vanuit politie of justitie.

Tenzij anders uitgesloten door juridische procedures, vragen wij ontvangers van uw persoonlijke gegevens deze te beschermen en zich te houden aan de (Europese) privacy wet- en regelgeving. Wij zullen enkel uw gegevens overdragen die voor de derde partij noodzakelijk zijn om hun doeleinden te bereiken, op basis van het door hen gekozen gerechtvaardigd belang.

UW GEGEVENS BUITEN NEDERLAND?

RH Productions en haar labels kunnen internationaal opereren. Het is dus mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze partners in andere landen, voor zover dit nodig is om de hiervoor beschreven doeleinden te bereiken en het wettelijk toegestaan is. In het geval van samenwerking met externe dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte zullen wij zorgen voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens ten aanzien van deze externe dienstverleners.

Om u een duidelijk beeld te geven van een situatie waarin uw gegevens Nederland verlaten gaan wij hier graag kort op in. Voor een uitgebreide uitleg of specifieke vragen mag u altijd contact opnemen.

Wij maken gebruik van de digitale dienst Google Analytics. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten, zij helpen om inzicht te krijgen in de effectiviteit van hun marketingwerkzaamheden. Vanzelfsprekend dat dit bedrijf gegevens van u verwerkt. Met hen hebben wij verwerkersovereenkomsten getekend. Deze organisatie ligt misschien wél buiten de EU, maar is volledig gecertificeerd door de EU-US Privacy Shield.

BEVEILIGING

Wij erkennen het belang van informatieveiligheid. Op een maandelijkse én incidentele basis zijn wij onze veiligheidsregels en procedures aan het herzien, verbeteren en aanscherpen. Wij hebben procedures en een intern privacybeleid uitgewerkt om de integriteit, het vertrouwen en de privacy van u en uw gegevens te beschermen bij de verwerking van uw gegevens.

Wij behandelen gegevens als eigendom die moet worden beschermd en we gebruiken daarom meerdere tools (codering zoals SSL, wachtwoorden, etc.) om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik of mededeling. Ondanks het feit dat wij er al het mogelijke doen om uw privacy te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat uw persoonlijke gegevens en/of berichten vertrouwelijk zullen blijven. Immers, geen enkele vorm van informatie-uitwisseling via het internet is volledig veilig.

Er zijn andere gebruikers die op onrechtmatige wijze toegang proberen te krijgen tot of het incidenteel onderscheppen van uw gegevens en deze moedwillig misbruiken. Daarom adviseren wij u om ervoor te zorgen dat uw wachtwoorden unieke cijfers, letters en speciale tekens bevatten en u uw wachtwoord aan niemand doorgeeft of opschrijft waar derden bij kunnen. Immers, bij verlies over de controle van uw wachtwoord(en) verliest u de controle over persoonlijke gegevens en kunt u gebonden zijn door en verantwoordelijk gehouden worden voor handelingen die in uw naam zijn ondernomen.

We werken er hard aan om onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van de door ons verwerkte gegevens. Hiervoor coderen wij veel van onze services met SSL en evalueren wij op halfjaarlijkse basis onze handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens. Enkele van onze beveiligingsmaatregelen zijn fysiek van aard, zoals extra beschermende maatregelen op en binnen het bedrijfspand. Wij beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers en vertrouwde partners van RH Productions. In een enkel geval kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden, om de door ons verzamelde gegevens te verwerken en/of analyseren. Deze derden zijn onderworpen aan strenge contractuele verplichtingen.

De rol van de betrokkene

UW KEUZES

Bij het verstrekken van (persoonlijke) gegevens, wordt u op de hoogte gebracht van het verplichte karakter van de verstrekking, door een sterretje naast het veld dat u moet invullen. Overige velden worden ingevuld op vrijwillige basis, evenals participatie aan eventuele enquêtes, interviews of andere dataverzamelingsmethodes met als doel marktonderzoek. Het aanmelden en/of toestemming verlenen voor verwerking noemt men opt-in. Daarnaast krijgt u bij elke opt-in mogelijkheid ook een opt-out mogelijkheid aangeboden, opdat u uw toestemming in kan trekken. De opt-out mogelijkheid is een van uw rechten, al uw andere rechten worden hieronder verder toegelicht.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor direct-marketing doeleinden, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven of een reeds bestaande klant bent. U kunt zich altijd afmelden voor direct-marketing communicatiemiddelen, zoals (digitale) nieuwsbrieven. Voor de mogelijkheden tot contact verwijzen wij u graag door naar het kopje ‘Contact opnemen’.

Als u ervoor kiest om in contractueel verband geen gegevens te verstrekken, dan kunnen wij onze plichten niet nakomen en wordt de overeenkomst ontbonden.

DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Wij hechten veel waarde aan zowel uw als onze rechten, daarom nemen wij graag de tijd om u uit te leggen welke rechten u heeft en hoe u deze kunt toepassen.

Recht op inzage – U heeft het recht uw persoonlijke gegevens te raadplegen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens nog steeds juist zijn. Als deze niet meer kloppen, dan kunt u ons vragen om dit (voor u) te corrigeren – het recht op rectificatie en aanvulling.

Ook heeft u het recht om ons te vragen of (en welke) persoonlijke gegevens wij over u bijhouden. U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u hebben verzameld. Tevens heeft u ook het recht op vergetelheid , waarmee u ons kan vragen om uw gegevens te verwijderen. Het is echter mogelijk dat er zwaarwegende belangen in het spel zijn, waardoor dit niet mogelijk is.

Als wij informatie over u bijhouden, kunt u ons vragen om uit te leggen wat wij hebben, waarom wij dit bijhouden en hoe(lang) wij dit bewaren. Dit recht noemt men het recht op informatie. Om een dergelijke aanvraag te maken verwijzen wij u graag naar het kopje ‘contact opnemen’. Mocht u bezwaar hebben tegen de verwerking van de door u verstrekte gegevens, mag u dit aantekenen bij de organisatie, onder het mom van het recht van bezwaar tegen gegevensverwerking. Tezamen met het recht op bezwaar heeft u ook het recht om uw gegeven instemming voor een bepaalde verwerking terug te trekken.

Komen wij niet tot overeenstemming, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante privacy-toezichthouder. In het geval van een Nederlands conflict is deze toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens, het toezichthoudend orgaan van de Nederlandse privacy.

Als laatst heeft u ook het recht op dataportabiliteit , het recht om persoonsgegevens te ontvangen van organisaties die deze gegevens beheren. Zo kunt u uw gegevens makkelijk(er) doorgeven aan andere organisaties, die soortgelijke diensten leveren.

Contact opnemen

RH Productions

036 – 532 58 21 of mail ons via rhprod@rh-publishing.nl

RH Publishing

036 – 532 58 21 of mail ons via info@rh-publishing.nl

LeesMijnVerhaal

036 – 532 58 21 of mail ons via info@leesmijnverhaal.nl

Wilt u contact opnemen met onze partners of samenwerkende instanties, dan helpen wij u graag.

Voor contact met het Nederlands toezichthoudend (de Autoriteit Persoonsgegevens) kunt u telefonisch contact opnemen via 0900 – 2001 201, bereikbaar van 9.00 tot 12.00 én van 14.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/telefonisch-contact

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde en om eender welke reden te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze verklaring van tijd tot tijd te herlezen tijdens uw bezoek van onze websites. We zullen echter uitdrukkelijk iedere operationele verandering die van invloed kan zijn op de keuzes die op onze website over de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt gemaakt, onder uw aandacht brengen door het gewijzigde Privacy Beleid op onze Sites te plaatsen, met inbegrip van de datum van herziening.

Door onze websites te blijven bezoeken of gebruiken, gaat u akkoord met het gewijzigd Privacy Beleid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het Privacy Beleid op regelmatige basis te raadplegen.

Het Nederlands recht is van toepassing op dit privacybeleid. Alle aangepaste voorwaarden zijn automatisch van kracht, 14 dagen nadat ze aanvankelijk op de site werden geplaatst.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 28-01-2021.